Commissies

  • De muziekcommissie zorgt er voor dat er voor elk optreden weer leuke gevarieerde muziek gespeeld kan worden. In deze commissies zit ook de dirigent. (Sylvia van Wijk, Adrie van Werd, Rianne de Wit)
  • De jeugdcommissie bestaat uit jeugdleden. Zij organiseert activiteiten speciaal voor de jeugdleden zoals bowlen, film kijken, samen meedoen met een muziekfestival, samen eten. Meestal doen alle jeugdleden mee met deze activiteiten. (Rianne de Wit, Stijna Romeijn, Koen Damen)
  • De activiteitencommissie verzorgtĀ o.a. de jaarlijkse ledenavond, de zomerafsluiting en GF Eropuit, een avond of weekend voor alle leden. (Linda Romeijn, Stijna Romeijn, Marieke de Wit, Willeke Sloof)
  • De braderie commissie regelt de deelname aan de braderie in Bleskensgraaf. (Lineke Ouderkerk, Cinty Vulto, Herman Ouderkerk)
  • De commissie lief en leed houdt het wel en wee van de leden in de gaten en verzorgt zo nodig de bezoekjes, de bloemen, kadootjes of kaartjes. (Willeke Sloof, Marieke de Wit)