Donateurs

De donateurs van Graafstrooms Fanfare zijn bereid om ieder jaar een bescheiden bedrag vanaf €5,00 te doneren aan de Fanfare. Wij zijn daar erg blij mee. We gebruiken deze inkomsten om de opleiding voor iedereen betaalbaar te houden en om de aanschaf en het onderhoud van de instrumenten te bekostigen die wij aan onze leden beschikbaar stellen.

Wilt ook u donateur worden van GF? Neem dan contact op met het secretariaat